I verdi er fjorårets lofotfiske for lengst passert. Ifølge Lofotposten er lotten 75 millioner kroner mer enn på samme tidsrom i fjor. Det til tross for at det da var levert 37.619 tonn mot dagens kvantum på 34.336 tonn.

Halve kvota tatt

Totalt var det ved utgangen av uke 12 levert 149.401 tonn torsk. Av dette har kystgruppen stått for 106.000 tonn, og har dermed tatt over halve sin årskvote. Men fortsatt gjenstår det 100.000 tonn, slik at det er råstoff nok å fiske på utover våren.

Ettersom Lofotfisket kom sent i gang i år, knytter det seg store forventninger til vårtorskefisket i Finnmark.

Mange båter vil fortsatt ha mye torsk igjen etter at lofotsesonger er over. Derfor kan det bli en stor vårsesong på Finnmarkskysten.