Det blir ei todelt ordning der både fartøy- og mottakssiden kan få tilskudd etter bestemte vilkår. Opplegget har som mål å medvirke til at næringa kan drives så effektivt og lønnsomt som mulig. Fiskeridirektoratet vil administrere ordningen og er ansvarlig for utbetaling av tilskuddene.

Regrulering

Det er også fastsett forskrift om deltakelse og regulering av fangst av sel i Vestisen og Østisen i 2013. Forskrifta fører videre regelverket fra i fjor, med mulighet til å fange 25 000 ett år og eldre grønlandssel i Vestisen og 7000 ett år og eldre grønlandssel i Austisen. Fangstperioden er fastsett til 10. april – 30. juni.