To trålere fra Havfisk og en fra Nergård har til sammen 3,2 kvotefaktorer med leverings-/tilbudforpliktelser. Det utgjør 3,2 ganger 1.491 tonn torsk og 562 tonn hyse, til sammen langt over 5.000 tonn fisk, meldte statssekretær Ronny Berg i Fiskeridepartementet onsdag.

Til det svarer Nergård-direktør Tommy Torvanger:

- Vil de ha fisk fra oss, skal de få mulighet til å kjøpe den.

- Det vil ikke by på noen utfordringer for oss om noen flere skulle begynne å by på denne fisken. «J. Bergvoll» leverer frossenfisk, så det vil jo i så fall handle om å kjøpe fisk til markedspris. En kan jo ikke vente å få subsidier i form av lavere priser, det er det jo ingen andre på land som gjør seg forhåpninger om, så det kan vel heller ikke aktører i Mehamn gjøre.

Skeptisk til plikter

Ut over det er Nergård-konsernets holdning til trålpliktene som sådan godt kjent fra før.

- Vi tenker at tilbuds- og leveringsplikt kun er en hemsko for industrien. Hvis en skulle gjort noe vettugt i forhold til Findus, så skulle de hevet bearbeidingsplikten. Da kunne Findus inngått avtale med hvem som helst, for eksempel oss, og så skulle de fått kjøpe all den fisken de trengte. Så fremt dette ikke går ut over vår egen virksomhet selvfølgelig.

- Vi mener at man ikke bygger noe som helst med dagens trålplikter. Vi ser at man skaper større aktivitet ved å fjerne pliktene enn å stå fast på dem. Vi har jo prøvd dem en stund, for å si det slik.

Mer i denne ukes papiravis