- Vi må finne en kvoteløsning for sjarkflåten under 11 meter