Beslutningen kom i slutten av oktober, etter at en teknisk evaluering av 600 km2 nyinnhentet 3D-seismikk bragte på det rene at det fantes «interessant hydrokarbonpotensial» i det såkalte Saturn-prospektet i den nordøstlige delen av bassenget. Hovedmålet for boringen skal etter det Petro Media News erfarer være intra karn sandsteiner. Borebeslutningen skal ha vært enstemmig i lisensen, melder petro.no.

Lisens 230 ble første gangen tildelt under Barentshavprosjektet i 1997, og omfatter blokkene 7227/8, 9 og 10. Partnere er som nevnt Statoil (operatør med 85 prosent eierandel) og GDF Suez (15 prosent).

Nøyaktig når boringen av Saturn kan finne sted, er delvis et spørsmål om tilgjengelig riggkapasitet, men operatøren har flere rigger under kontrakt som kan brukes, om brønnen skulle bli prioritert, melder nettstedet som antyder at boringen trolig vil starte i begynnelsen av 2014.