- Høyere tollmurer er ikke klok politikk i en tid der mange av våre handelspartnere sliter økonomisk, skriver Andreassen i en pressemelding, og legger til at FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) er klar over at WTO-avtalen gir adgang til økning av tollnivået på varer som importeres til Norge.

- Tollmurene skaper sterke reaksjoner ute. Vi eksporterer sjømat til 150 land, og det er et stort paradoks at mens G20-landene synes å være enig om å ikke innføre nye proteksjonistiske tiltak, så går verdens rikeste land, Norge, i motsatt retning. Dette er svært uklokt, sier Andreassen. Han viser til at sjømatnæringen eksporterer for over 50 milliarder kroner i året og utgjør den største matproduserende sektoren i Norge. Dette er en konkurranseutsatt næring som er avhengig av trygg og forutsigbar tilgang til markedene.

Svekker norske posisjoner

Om kort tid skal Norge i forhandlinger med EU om tollfrie kvoter på blant annet reker og sild. Å sette inn proteksjonistiske tiltak på landbruksvarer i forkant av forhandlingene er derfor et dårlig trekk. Det kan komme til å skade norsk matproduksjon mer enn det beskytter.

- Vi må ikke glemme at vi nylig har lagt bak oss mer enn tyve år med handelskonflikter med USA og EU. Vi forventer derfor at regjeringen fortsetter å føre en politikk som heller styrker enn skader relasjonene til viktige handelspartnere, sier Andreassen.

- Skuffende

FHL forstår at det er viktig å ta vare på norsk landbruk, men mener at bygging av tollmurer og dyrere matvarer for norske forbrukere ikke er en god strategi.

- Norsk økonomi går relativt bra, og interne næringsmessige utfordringer burde løses på annet vis. Å stenge ute handel fra land som nå sliter, er en farlig veg å gå. Verdensmarkedene trenger tvert imot mer handel. Sett i lys av at regjeringen er opptatt av internasjonal solidaritet, er det skuffende at partipolitiske hensyn nå synes å telle mer, sier Andreassen.