Det kommer etter at Kystverket sa ja til søknaden fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Det er fiskerne i Vesterålen som må betale prisen i form av tapt fangst og inntekt, sier Bellona-rådgiver Ingrid Skjoldvær til NRK.

– Det er påvist gjennom seismikkskyting for flere år tilbake, samt av forskerne, at seismikken har en effekt på fangsten. Det gjelder både under og etter skytingen. Å tillate dette i et av verdens mest produktive fiskeriområder går på bekostning av de fornybare næringene som vi har i Nord-Norge, sier hun.

– Vi kommer, sammen med fiskerne i Andøy, til å klage videre til Samferdselsdepartementet. Dersom ikke de vil ta opp søknaden til behandlingen, så tar vi den helt opp til sivilombudsmannen.