- Vi er helt avhengige av at fiskeflåten kan trekke til seg engasjerte og interesserte unge fiskere. Jeg har derfor bestemt at det skal lyses ut inntil ti nye rekrutteringskvoter for 2017, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Siden 2009 har departementet årlig lyst ut nye deltakaradganger, også kjent som rekrutteringskvoter, til unge fiskere som eier fiskefartøy. Målet er å gjøre det lettere å etablere seg som fartøyeier og å sikre rekruttering til fiskeryrket.

Ordninga er bare for fiskere under 30 år som eier fartøy. Dersom flere enn ti fiskere oppfyller vilkårene for nytildeling, vil søkere med utdanning i kombinasjon med fartstid bli prioritert.

- Ordninga gjer at mange unge fiskere får et godt fotfeste til å velge å bli værende i fiskerinæringa på lang sikt. Det vil jeg støtte, sier fiskeriministeren.

Fiskeridirektoratet vil om kort tid lyse ut rekrutteringskvotene, opplyser departementet.