Deretter reduseres andelen til 10 prosent for åpen og lukket gruppe.

Ved utgangen av uke 48 sto det vel 1 700 tonn igjen av avsetningen til ferskfiskordningen på 17 200 tonn torsk i lukket gruppe. Fiskeridirektoratet forventer et ubetydelig overfiske som vil gå til fratrekk på neste års ferskfiskordning i henhold til bestemmelsen om kvotefleksibilitet mellom kvoteår.