Hittil i år er det eksportert sild for 958 millioner kroner, som er en nedgang på 793 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell falt i april med 39 millioner kroner til totalt 57 millioner kroner. Hittil i år er reduksjonen for makrell på 344 millioner kroner til totalt 532 millioner kroner. For makrell er det Ukraina og Kina som er de viktigste markedene.