Med hele den lokale Salmar-staben på tilhørerplass, valgte et knappest mulig flertall å avslå saken som ved forrige runde gikk i Salmars favør. Men den gang ble saken anket til Fylkesmannen som en habilitetssak, ettersom en av representantene som hadde vært med i behandlingen er gift med en ansatt i oppdrettsselskapet.

Tre grupperinger

I dagens kommunestyremøte slo utfallet andre vei, etter en to og en halv time lang debatt som viste store motsetninger blant kommunens folkevalgte. Kommunstyret besto av tre grupperinger. Miljøpartiet De grønne og Sosialistisk Venstreparti har hele tiden forfektet miljøvennlig oppdrett - med lukkede anlegg som krav fra Kristin Mørch (MDG) som har frontet denne siden.

I midten frontet Jan Olav Evensen (Ap) en gruppe bestående av representanter både fra Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk liste, som vil avvente med å åpne for flytting av lokalitetene til Kystsoneplanen er ferdigbehandlet - det vil si innen utgangen av 2018. Og på administrasjonen side som har gått inn for å åpne for dispensasjonssøknad, sto åtte representanter bestående av folk fra Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste og Høyre.

Da saken kom til votering, fikk de to første grupperingene ni stemmer. Dermed falt Salmars muligheter.

- Alvorlig signal

Ronald Værnes fra Salmar som fulgte debatten fra sidelinjen sier til Kyst og Fjord at dette er dramatisk. Han hadde trodd at de skulle vinne igjennom, men innså at slaget er tapt. Det betyr at planlagt smoltutsett nå må droppes, samtidig som man må vurdere om noen av selskapets 18 ansatte må flyttes.

Men vel så viktig mener han signalet Lebesby kommune nå sender ut er.

- Det er klart at dette signalet vi nå har fått vil få konsekvenser. Det er ganske sterkt å sitte å se at kommunen ikke vil at vi skal få videreføre dagens aktivitet, men at vi må redusere virksomheten i Laksefjord.

Værnes vet foreløpig ikke hvordan de umiddelbart vil håndtere saken.

LES MER I PAPIRAVISA