- Vi reagerer på den korte svarfristen og har sagt klart fra i et brev til departementet om at forslaget er alt for omfattende til å ta på et reguleringsmøte, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, som var lagets representant under todagersmøtet i Bergen. Han legger ikke skjul på at laget er kritisk til departementets framgangsmåte, etter at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen tidligere i høst hadde et møte med sametingspresident Egil Olli, og deretter skrev et hemmelighetsstemplet brev til Sametinget med detaljer om hvordan fjordene i Øst-Finnmark skulle stenges for fiskebåter under 15 meter, men uten å informere Fiskarlaget.

Omtrent samtidig med møtet med Olli anmodet Norges Fiskarlag i et brev til departementet om å få et møte med fiskeriministeren for å diskutere de samme fjordlinjene, men fikk ikke noe svar. Men i forrige uke ble det kjent at mye hadde skjedd i denne saken, som Fiskarlaget ikke hadde fått vite om. Da gikk nok et brev til ministeren, underskrevet fiskarlagsleder Reidar Nilsen: «…det registreres at enkelte berørte parter allerede har vært involvert i utformingen av forslag til regelverk om fiske innenfor fjordlinjene», heter det i brevet, som fortsetter:

- I og med at denne saken berører mange fiskerier/fartøy vil en fra Fiskarlagets side gjøre det klart at organisasjonen vil måtte bruke mer tid på denne saken for å gjennomføre en forsvarlig saksbehandling, noe som betyr at Fiskarlaget vil avgi uttalelse på et senere tidspunkt. Under behandlingen av denne saken på Reguleringsmøtet, vil en fra Fiskarlagets side derfor ikke fremme synspunkter ut over det som framkommer i ovennevnte brev.

Jan Birger Jørgensen regner med at det vil ta vel en måned å behandle forslaget i organisasjonen, og at prosessen starter nå.

- Hva om dere hadde fått vite dette 2. oktober, samtidig med Sametinget?

- Da hadde det selvsagt stilt seg annerledes. Da hadde vi vært på banen når saka skulle behandles av Reguleringsmøtet, sier han.