Når det gjelder ferskleveransene, tok seien over med størst verdi i uke 44. Vel 1.700 tonn til verdi 13,1 mill kroner kom fra et kraftig økt snurrevadfiske som stod for 1.000 tonn av seileveransene, over halvparten av det levert i Troms, melder Norges Råfisklag på sine nettsider. 400 tonn sei tatt på garn og 200 tonn på not i dette fylket.