Planprosessen har pågått i to år og er svært omfattende. Her vil det legges føringer for framtidig oppdrettsaktivitet innenfor fylkeshovedstadens grenser. I flere områder er fiskerne opptatt av ikke å miste flere fiskeplasser til oppdretterne. Med sine tett på 400 registrerte utøvere, er Tromsø den kommunen i landet som har fleste fiskere

Høringsperioden har blitt utsatt to ganger, og nå vil ikke byrådet i Tromsø, etter det Kyst og Fjord forstår gi ytterligere tid for innspill fra berørte parter før saken skal behandles politisk.

- Vi mener at det bør gis lenger frist, siden saken ble sendt ut på høring i januar, med svarfrist onsdag denne uka. Mange fiskere opptatt på havet for tiden og politikerne får neppe saken til behandling før etter påske, sier Åshild Strømmesen på Sommarøy.

Hun poengterer at mer enn 4000 innbyggere i kommunens ytterdistrikt vil bli berørt av denne planen og at det derfor er svært viktig at disse blir hørt før endelig avgjørelse fattes.

Hun sier at Karlsøy kommune har utsatt fristene og ber om at også Tromsø gir mer tid i prosessen.