- I forrige uke ble det meldt inn 39 vågekval. De aller fleste er tatt ved Bjørnøya. De båtene som er ved kysten har hatt dårlige forhold, sier salgskonsulent Per Rolandsen ved Norges Råfisklag i Svolvær til avisa Lofotposten.

I år kan norske kvalfangere fange 880 vågekval, noe som er en nedgang fra fjoråret da fangerne hadde anledning til å skyte 1286 dyr.

I fjor fanget norske kvalfangere 660 vågekval, året før 729.