– Dette markerer en milepæl i det norske sjøsikkerhets- og oljevernarbeidet. Vi trygger kystbefolkningen og naturen ved å flytte skipstrafikken lenger ut, og får bedre tid til å reagere dersom et skip skulle komme i vanskeligheter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Økt sikkerhet

De nye rutesystemene er utarbeidet av Kystverket i samarbeid med en bredt sammensatt faggruppe. De nye seilingsledene ble vedtatt av sjøsikkerhetskomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon IMO 29. november i fjor.

– De nye rutesystemene er i all hovedsak lagt utenfor territorialfarvannet. I korthet innebærer de nye rutesystemene at risikotrafikk flyttes lenger ut fra kysten, samtidig som det innføres en trafikkseparering på minimum to nautiske mil mellom motsatte trafikkstrømmer. Dette bidrar til å redusere faren for ulykker og gir bedre tid til å treffe nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter, sier seniorrådgiver Trond Langemyr i Kystverket til Norsk Telegrambyrå.

Rutesystemene gjelder for alle tankskip og andre fartøy på 5000 bruttotonn eller mer, som går i transitt langs norskekysten eller i internasjonal trafikk til eller fra en norsk havn.