Etter at Dagbladets økonomiredaksjon Børsen.no onsdag publiserte en sak om at Fiskarlagets ledelse dysset ned en varslingssak, besluttet den anklagede i saken om å trekke seg midlertidig tilbake. Det handler om et medlem av Fiskarlagets landsstyre.

Lederne i Fiskarlaget har ikke villet kommentere saken overfor Dagbladet, ei heller overfor Fiskeribladet etter at saken sprakk onsdag. Men torsdag morgen ga Kjell Ingebrigtsen en kommentar til Fiskeribladet, der han opplyser om landsstyrets behandling av saken onsdags kveld.

Torsdag har laget sendt ut en pressemelding der de skriver at organisasjonen har vært opptatt av å ivareta de to partene på en betryggende og god måte.

- De to det gjelder har på eget initiativ inngått en avtale om å avslutte saken. De ønsket ikke videre oppfølging fra Fiskarlaget, noe vi særlig av hensyn til varsleren har valgt å respektere, skriver Fiskarlaget i pressemeldingen.

Laget gir denne redegjørelsen for hva som har skjedd:

Norges Fiskarlag vil innledningsvis understreke at dette er en intern sak som i stor grad er omfattet av taushetsplikt og at vi derfor ikke kan gå inn på alle forhold ved saken.

Varslingen ble gitt til generalsekretær Otto Gregussen. Han ble kontaktet av en ansatt som ønsket å redegjøre for en opplevelse vedkommende hadde hatt med en tillitsvalgt.

Generalsekretæren fulgte dette opp med en gang og søkte også advokatbistand for å sikre at saken skulle bli behandlet riktig. Det viktige i den situasjonen var å ivareta den ansatte på en god måte, både gjennom advokatbistand og ved å ta saken på alvor. Våre ansatte skal føle seg trygge og ha det bra på jobb, og det er Norges Fiskarlag som har det fulle ansvar for å følge opp når vi mottar opplysninger om at dét ikke er tilfelle.

Underveis i Norges Fiskarlags oppfølging av saken ble vi kjent med at den ansatte og den tillitsvalgte ønsket å avbryte de pågående interne prosessene, og inngå en sivilrettslig avtale med hver sin advokat til stede. De ønsket på den måten å lukke saken og legge den bak seg.

Vi hadde på dette tidspunktet innledet en undersøkelsesprosess for å få klarhet i alle sider av saken. Da begge de involverte partene anmodet om at undersøkelsesprosessen ble stanset, tok vi dette tydelige ønsket til etterretning.

Vi valgte av respekt for dette, og de involverte, ikke å kommentere saken til Dagbladets journalister.

Dette har vært en krevende sak å håndtere, og Norges Fiskarlag er åpne for at det kunne ha vært andre måter å gjøre det på. For å kvalitetssikre prosessen, og for å se på hvordan organisasjonen best mulig kan håndtere lignende saker i fremtiden, har Landsstyret i Norges Fiskarlag besluttet å iverksette en ekstern granskning av saken.

Den tillitsvalgte har valgt å trå til side fra sitt verv mens undersøkelsene gjennomføres.