De reagerer kraftig på det de mener er antydninger om brudd på leveringsplikten i Gryllefjord.

I lørdagens utgave av Troms Folkeblad fortalte torskenordfører, Fred Flakstad, om sine bekymringer for den reduserte aktiviteten ved Gryllefjord fryseri.

Blant annet sier Flakstad at det over tid er observert at mer og mer fisk forsvinner fersk ut av bygda.

- Den burde vært produsert lokalt, sa Flakstad til avisa.

Det får Nergårds konsernsjef til å reagere.

- Disse utsagnene kommer uten at ordføreren har tatt seg bryet med å kontakte oss for å få verifisert de opplysningene han mener han sitter inne med. For litt siden hadde også ordføreren en annen negativ kommentar om Nergård i samme avis, sier Magnar Pedersen.

Fred Flakstad sier til Folkebladet.no at Magnar Pedersen og Nergård ikke har lest uttalelsene hans godt nok.

- Han kan ikke ha lest det, og det mener jeg når han påstår at vi ikke har hatt kontakt med Nergård AS, sier Flakstad.

Ordføreren mener bestemt at kommunen har en god dialog med fiskeribedriften. Flakstad gjentar at de har stilt spørsmål rundt kravene om leveringsplikt, og han mener Nergård har gitt tilfredsstillende svar.