Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det er en nedgang fra 27 tonn til en verdi 2,3 millioner i uken før. Av totalen var 16,1 tonn koktreker, og resterende 3,9 tonn råreker til pilling. Det var 24 båter som stod for disse leveransene. Av totalen er 8 tonn tatt i Kvænangen, 2,9 tonn i Glomfjorden og 2,3 tonn i Bugøyfjorden, mindre kvanta på resterende fangstfelt.