Havforskningsinstituttet påpekte usikkerheten rundt metode i høstens bestandsberegning, og mente selv det var et behov for å revidere beregningsmetoden. Nå har de gjort det, og kommet frem til at gytebestanden kan justeres opp fra 2.35 millioner tonn 4,2 millioner tonn.

– Med revisjonen er oppfatningen av makrellbestanden betydelig endret siden forrige rådgivning. Vi venter at ICES vil legge den til grunn for framtidige kvoteråd, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet i en artikkel på HIs nettsider.

Les rapporten her

Legger mer vekt på fiskeridata

Bestandsberegningen for makrell er basert på fiskeridata og fire indekser fra forskningen: Tråltoktet, rekrutteringsindeksen, eggtoktet og gjenfangst av merket makrell.

– Oppjusteringen av bestanden skyldes blant annet at vi har luket bort usikre data fra merke-gjenfangst-indeksen, forklarer havforsker Aril Slotte som har deltatt i revisjonsarbeidet i ICES.

– Blant annet har vi valgt å se bort fra makrell fra de to første årene med RFID-merking. Da var ikke systemene for å registrere fisken helt på plass i utenlandske fiskemottak, sier han.

Ikke nytt 2019-råd

– Makrellen er en vanskelig bestand å beregne, men den reviderte metoden er mindre sårbar for store, årlige variasjoner i toktindeksene og mer stabil over tid, sier Aril Slotte.

Resultatet kan bli større forutsigbarhet i framtidige kvoteråd.

Metoderevisjonen fører ikke automatisk til et nytt kvoteråd for 2019. Det må i så fall kyststatene som forvalter makrellen be ICES om.

– Hvis ikke, vil den reviderte metoden først gjøre utslag i høstens kvoteråd for 2020, så sant ICES vedtar at det er den de vil bruke, sier forskningsdirektør Geir Huse ved HI.