Værøy Fiskarlag avholdt medlemsmøte 18. desember 2012, og gjorde følgende vedtak i forbindelse med fastsettelse av nye minstepriser for vinteren 2013. Vedtaket er identisk med tidligere vedtak fra Bø Fiskarlag.

- Styret i Norges Råfisklag må øyeblikkelig starte nye, reelle prisforhandlinger med kjøperne. Hensikten med prisforhandlingene må være økning av minsteprisen på torsk gjeldende for vinteren 2013. Det kan ikke aksepteres at fiskerne på ny skal bære byrden av den økonomiske krisa i Europa. Landarbeiderne i fiskeindustrien har hatt lønnsøkning samtlige år siden krisa startet i 2008, landindustrien har bedret lønnsomheta, mens fiskerne har hatt en halvering av råstoffprisen. Vi er nå kommet til nivå hvor konkurser i flåteleddet og mannskapsflukt er høyst sannsynlig, heter det i vedtaket som er signert den lokale fiskarlagsleder Frank Bensvik og sekretær/nestleder Magnus Eilertsen.

- Hvis styret i Norges Råfisklag ikke vil eller kan etterkomme kravet om nye prisforhandlinger, må representantskapet innkalles for å drøfte situasjonen og eventuelt forberede valg av nytt styre.