I en felles pressemelding melder de to melder om et gjennombrudd innen sortering og robotpakking for lettsaltede frosne fileter. Nå har de to tegnet kontrakt, til en verdi av ca. 600 000 euro.

- Med enestående nøyaktighet og presisjon kan systemet veie, sortere og pakke filetene automatisk i esker. For hver eneste eske spares det inn et betydelig ressurssvinn, skriver de to.

Gjenkjenner vekta

Når man pakker produkter i fast vekt, er det viktig å håndtere ressurssvinnet. Tradisjonelle sorterere bestemmer hvilken eske hver del skal plasseres på, basert på en statistisk gjetning. Sorterings- og pakkingsroboten fra Valka gjenkjenner vekten til flere deler på forhånd - før den bruker en spillteorialgoritme. På den måten optimaliseres kontinuerlig den beste løsningen basert på faktiske delvekter, noe som resulterer i svært lite svinn, for eksempel ved overpakking.

Sjef for landbasert produksjon hos FISK Seafood, Asmundur Baldvinsson, mener selskapet med dette viser at de treffer fremtidsrettede er beslutninger. - Jeg er ganske sikker på at tiden til avkastning vil være kort. Den viktigste fordelen oppnås med sorteringspresisjon; automatiseringsnivået vil imidlertid også muliggjøre direkte vinning med hensyn til lønnskostnader, sier han.

Skånsom

- Ettersom tradisjonelle pneumatiske armer kan skade vinduer og potensielt ødelegge tynne deler slik som haler, er den nye roboten designet med en unik karusell. Karusellens innebygde biler henter og transporterer produktene forsiktig. En integrert kartesisk robot fører deretter delen for levering forsiktig rett over i den endelige emballasjen. Systemet gjør det mulig å bevege produkter forsiktig og jevnt gjennom karusellen, uten at produktet blir nedslitt eller ødelagt, skriver de to i pressemeldinga.

Guðjon Ingi Gudjonsson, salgssjef i Valka, takker for tilliten. - Selskaper som Valka ville ikke eksistert uten partnere som er villige til å prøve ting for første gang. Vår løsning har lenge vært en stor suksess innen pakking av ferske produkter. Med noen smarte designoppdateringer er den blitt en fleksibel og verdifull løsning for ulike pakkeløsninger.

Valka har også avdeling i Alta og har levert løsninger til flere norske selskaper, deriblant en vannskjærer til Finnmark Fisk i Mehamn. I 2014 fikk selskapet, sammen med Marel, 5,5 millioner i prosjektmidler fra FHF, for å fjerne tykkfiskbein automatisk.