Daniel A. Øien

Innsamlingen startet på initiativ av et medlem i Fiskebåt, og resulterte i en donasjon på 600.000 kroner. Eksportutvalget for Fisk gir 500.000 kroner fra egne midler, melder Fiskebåt.

Dette er første gang Eksportutvalget gir midler til bistand. Tsunamien rammet japanske kystområder spesielt hardt, og dermed også fiskerinæringene.

- Mange av våre samarbeidspartnere og venner er i Japan og vi ønsker å signalisere ovenfor Japan at vi er med dem videre også, sier Merete Kristiansen, markedsdirektør i Eksportutvalget for fisk.

-Vi setter veldig stor pris på dette. Våre japanske kolleger forteller at det at hele verden stiller opp på denne måten er noe de virkelig verdsetter. Ikke bare i forhold til pengene som samles inn, men også den solidariteten vi viser, sier Børge Brende, generalsekretær i Røde Kors.

Japans Røde Kors er den første hjelpeorganisasjonen i Japan som har åpnet for internasjonale bidrag. Bidrag fra Norge kan gis via Norges Røde Kors.