Norge eksporterte sjømat til en verdi av 24,8 milliarder kroner første halvår 2012. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner eller 4,8 % målt mot samme periode i 2011. I juni ble det en oppgang på 256 millioner kroner eller 7 % målt mot juni måned i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- Samlet sett er utviklingen i sjømateksporten første halvår svakere enn på samme tid i fjor. Samtidig erfarer vi i juni måned en god generell etterspørsel etter sjømat med vekst i eksporten av laks, pelagisk fisk og klippfisk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon hos Norges sjømatråd.