- Dette mener vi er helt uakseptable at prisene er satt ned til eks. fra 14,50 vinteren 2012 til 10,50 vinteren 2013 på fisk fra 2,5-6 kg. Dette er helt urimelig at fiskerne skal være med på en så stor prisnedgang , når lagrene hos fiskekjøperne er tomme og selv om kvotene går opp sitter fiskerne igjen med null fortjeneste.

- Vi stiller oss bak kravene fra faglaget Nordland Fylkes Fiskarlag og krever umiddelbart at partene samles på nytt til forhandlingsbordet, og helst før jul.

- Fellesmøte vil samtidig rette kraftig kritikk til forhandlingsutvalget i Norges Råfisklag som har forhandlet frem en historisk lav minstepris, heter det i en uttalelse fra møtet hvor Ballstad & Skottnes Fiskarlag v/ Ole Berglund, Flakstad Fiskarlag v/ Sven Arne Arntzen og Stamsund Fiskarlag v/ Roger Grav signerte for de lokale fiskarlagene.