Høyesterett har nå bestemt at Tufjordbrukets praksis med å ta betalt for sløying av fisk etter at den var levert, ikke er lov. Råfisklaget har hele tiden ment at denne sløyejobben må gjøres før fisken er innveid, ikke etter. Det var Høyesterett enig i.

– Vi har nå fått en klokkeklar avgjørelse fra Høyesterett på at denne typen praksis er i strid med fiskesalgslagsloven, sier førstestatsadvokat Lars Fause som førte saken for Høyesterett.

Saken handlet om betaling av til sammen 6 millioner kroner overfor til sammen 70 fiskere som hadde levert til bruket.