Det sier fiskeripolitisk talsmann og 3. kandidat til fylkeslisten, Lasse-Håvard Lyngmo fra Lyngen.

- Vi i Nordkalottfolket mener at krabbekvotene bør være forbeholdt de som har dem i dag, Fiskerimyndighetene har ute på høring et forslag om å åpne for kongekrabbekvoter også for fiskere i Vest-Finnmark, noe som pr i dag er forbeholdt fiskere fra Måsøy/Nordkapp og østover. Fiskere og enkelte og politiske aktører i Vestfinnmark ønsker selvfølgelig det velkommen. Men, vi må klare å heve blikket og tenke helhet. Det tjener svært få i dag å åpne denne fangsten for alle. Det må vente til krabben er et reelt problem i vest og lengre sør langs kysten. Selvfølgelig vil det være et gode for fiskerne i Vest-Finnnmark, og siden oss i Troms, som eventuelt får fiske, men vi ødelegger da for den forvaltningen vi ønsker: at nærhet til fiskefeltene skal gi rett til fiske, og i dette tilfellet at negative konsekvenser, skal gi rett til fangst.

Om kystflåten fra vest og sør kjemper for å åpne krabbefangsten, er vi ikke bedre enn havfiskeflåten, som vi fra kystflåten stadig hevder er grådig og har fått for mye, til fordel for oss småfolket langs kysten. Slik vi ser det er dette en «syretest»: nå må vi fiskere og politikere stå sammen og si høyt at de i øst får beholde kvotene, sier en engasjert Lyngmo.

- Vi har viktige kamper å kjempe for at vi små ikke skal bli skadelidende i den sentraliseringen og stormannssyken som har tatt regjeringa og stortinget. Og mens vi kjemper den kampen, må vi unne hverandre å tjene på fiske og fangst, og klappe hverandre på skuldrene når noe fungerer. Forvaltningen av kongekrabben har hittil fungert, og den bør ikke endres før kongekrabben er et reelt problem i Vest-Finnmark og lengre sør. Ikke glem at det er fritt fiske vest for Nordkapp – man kan ta opp alt man måtte ønske.

- Personlig ville det selvfølgelig være svært gunstig for meg også, som fisker fra Lyngen, å få kvote. Jeg har jo lenge fisket utenfor Sørøya. Men, det er ikke riktig helhetlig forvaltning å gå denne veien, så vårt synspunkt er klart, avslutter Lyngmo.