Havforskningsinstituttet anbefaler et brislingfiske på opptil 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og fortsatt nullfiske i Nordfjord i 2022. Havforskningsinstittet skriver at forskerne kommer med et eget råd for Trondheimsfjorden i november.

Kvoterådene bygger på data fra brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriet. Rådene for neste års fiske er på nivå med tidligere års anbefalinger, slik de fremgår av Havforskningsinstituttets oversikt over tidligere bestandsvurderinger og kvoteråd.

God tilvekst

Forskerne melder om god rekruttering i Hardanger og Sogn

– I år som i fjor så vi mye brisling i Hardangerfjorden, men mest ettåringer. En del av disse igjen var under minstemålet på 10 centimeter, forteller bestandsansvarlig havforsker Cecilie Kvamme.

– I Sognefjorden var det også bra med fisk. Og der var det toåringene som dominerte, fortsetter hun.

Kvoterådene for begge disse fjordene blir satt ut fra medianfangsten i perioden 2002-2016, som i fjor.

Fant nesten ingenting

I Nordfjord fant forskerne så og si ingen brisling på toktet, med unntak av et flak med veldig liten brisling helt ytterst i fjorden.

Dette gjør at forskerne anbefaler at det ikke blir åpnet for brislingfiske i Nordfjord, også som i fjor.

Sjå hele det tekniske kvoterådet fra Havforskningsinstituttet.

Trondheimsfjorden kommer senere

Senere i høst skal forskerne måle mengdene brisling i Trondheimsfjorden som del av kystressurstoktet.

Først da kan de si hvor mye det vil være forsvarlig å fiske der.

Fiskeridirektoratet setter kvotene

HI driv overvåkning av brisling i de fjordene hvor fiskeriet pågår.

Forskerne anbefaler at det blir innført avgrensninger dersom det skulle oppstå fiskeri i andre fjorder.

Det er HI som gir kvoteråd for kystbrisling. Fiskeridirektoratet setter de endelige kvotene.

Brislingen er viktig for økosystemene, i tillegg til å være matfisk for mennesker. Foto: HI