Tyngdepunktet i fisket har festet seg i Lofoten og 40 prosent av torskekvantum i uke 11 ble landet der, skriver Norges Råfisklag i sin siste fangstrapport.

Røst er fortsatt det området med størst aktivitet.

Mest garnfisk

Av et torskekvantum på vel 11 000 tonn levert av norske fartøy, var over 60 prosent av landet kvantum tatt med garn, derav 3 000 tonn levert i Lofoten. 1 300 tonn i Troms og 1 000 tonn i Vest-Finnmark, 600 tonn i Øst-Finnmark og 200 – 300 tonn hver for de andre sonene.

Snurrevad er nummer to blant redskapsgruppeneog sto for 16 prosent av leveransene, med Vesterålen som største leveringssone (770 tonn).

Kystnotflåten klar for torsk

Kystnotflåten er nå for en stor del ferdig med loddefisket og det ventes en større deltakelse fra denne gruppen når været bedrer seg. Juksa (1 000 tonn) holder tritt med forrige ukes kvantum og Lofoten fortsatt største landingssone med 480 tonn fulgt av Vest-Finnmark med 350 tonn. For de øvrige redskapsgruppene var kvanta som følger; line 840 tonn, trål 550 tonn og et beskjedent kvantum fra autoline.