Fiskeridirektoratet skriver at de har mottatt melding om rømming av smolt fra en brønnbåt, ved levering sist mandag til en lokalitet ytters i Freifjorden i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Opptellingen av gjenværende fisk ombord i «BB Novatrans" viser at det har rømt cirka 8 500 smolt. Den rømte fisken har ei snittvekt på 90 gram. Det er satt i gang gjenfangst hvor det er gjenfanget i alt 1 150 fisk.

Fiskeridirektoratet følger opp saken og er i ferd med å kartlegge årsak og hendingsforløp, skriver direktoratet i en pressemelding.