Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte 13 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 69 millioner kroner. I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 56 millioner kroner til totalt 189 millioner kroner.