Kveita ble som kjent suspendert fra Råfisklagets minsteprissystem 5. februar etter henvendelse fra kjøpernes organisasjoner som følge av vanskelig ferskfiskmarked.

Nå gjeninnføres minsteprisen igjen, etter at markedet har tatt seg litt opp. Råfisklaget skriver i et rundskriv at prisen på kveite i ferskmarkedet er økende, og at man etter dialog med kjøperorganisasjonene gjeninnfører minsteprisene følgende minstepriser fra og med 18. mars 2021 og inntil videre: