Fiskeridirektoratet har foretatt en vurdering av kystgruppens fiske basert på antall utseilte fartøy. Ved fristens utløp natt til mandag var det påmeldt 99 fartøy. Dermed finner Fiskeridirektøren ikke grunnlag for å justere gjeldende maksimalkvote som er på 370 tonn.

- Fiskeridirektoratet vil følge fisket tett fremover, heter det i meldingen fra direktoratet.

Fra og med i går ble det forøvrig justert på grensene hvor det kan fiskes etter lodde. Flere felt i Øst-Finnmark ble stengt, mens tilsvarende felt vest for Sværholt ble åpnet.