Årsaken er jo-jo-kvotene. Analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl, peker på sterk vekst i sildekvoten og økt konkurranse i markedet. Neste år går sildekvota som kjent ned igjen.

485 millioner

Norge eksporterte 57 000 tonn sild for 485 millioner kroner i november. Det er en volumøkning på 52 prosent eller 19 500 tonn og en verdinedgang på 3 prosent eller 15 millioner kroner sammenlignet med november i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 253 000 tonn sild for 2,5 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 15 prosent eller 33 000 tonn, og en verdinedgang på 12 prosent eller 336 millioner kroner fra samme periode i fjor. Polen og Egypt var de største markedene for sild i oktober.