Det er en økning i volum på 4 prosent. Verdien falt likevel med 2 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for norske reker i februar.