Det går fram av en ny avtale mellom de to landene om å styrke det marine forskningssamarbeidet.

- Norge og Portugal er begge blant Europas største havnasjoner. Det gir oss enorme muligheter, men også et stort ansvar. Et nærmere forskningssamarbeid vil styrke vår posisjon både innen fiskeri og havbruk, og innenfor ressurs og havmiljø, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forskningsavtalen mellom Norges Havforskningsinstiutt og Portuguese Sea and Atmosphere Institute ble undertegnet under et arrangement i Sjømatsenteret i Bergen i forbindelse med at Portugals president Aníbal Cavaco Silva var på offisielt besøk i Norge.