Viser til deres henstilling i forbindelse med avviklingen av VM i skreifiske.

- Vi har forståelse for den problemstilling arrangørene tar opp, men vi finner det likevel ikke riktig å gå ut med en generell henstilling til våre medlemmer om stans i fisket med garn på Hølla under arrangementet, skriver Norges Kystfiskarlag på sine nettsider.

Verdensmesterskapet i skreifiske skal avvikles 23. og 24. mars. Arrangørene har tidligere vurdert å få staten til å forby ordinært fiske i området mens mesterskapet pågår.

- Vi antar at de fleste yrkesfiskere som drifter i området vil være forberedt på økt aktivitet i forbindelse med VM arrangementet, og vil ta de forhåndsregler de måtte mene er nødvendig i den forbindelse. En viss fleksibilitet og forståelse fra begge sider bør være mulig å oppnå. Å oppfordre til stans i yrkesfiske av hensyn til denne typen fritidsfiske arrangement vil imidlertid ikke være riktig overfor de som har sitt levebrød fra havet – ikke minst i en situasjon der Henningsværboksen nylig er åpnet for fiske etter lang tids fredning, mener Norges Kystfiskarlag.

- Det vises til at også Lofotfisket pågår i en begrenset periode, og er svært væravhengig. Yrkesfiskerne må derfor ha mulighet til å utnytte de dagene de har tilgjengelig. Uten et levende og aktivt Lofotfiske ville VM i skreifiske neppe blitt den suksessen det er i dag, og vi har tro på at VM deltakerne setter pris på å også oppleve ekte kystfiskere i aksjon under sitt besøk i Lofoten. De to aktivitetene bidrar med gjensidig markedsføring for hverandre, og det må således være rom for at begge parter kan avvikle sin aktivitet i forståelse for hverandre.

Vi ønsker lykke til med arrangementet og håper på godt fiske, melder Norges Kystfiskarlag.