Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Etter at Fiskeridirektoratet offentliggjorde sin anbefaling til Fiskeridepartementet rundt kvoter for åpen gruppe, har det stormet blant fiskerne.

Dersom man tolker forslaget fra direktoratet rett, vil nemlig de som fisker i åpen gruppe nærmest for halvert sin kvoter. Slik forslaget ser ut vil også de som ønsker å nå grensen på landet fisk for 200.000 kroner for å få full krabbekvote, også få barbert krabbekvantumet. I dem i 8-meterklassen er makskvoteforslaget satt til 7,3 tonn. Det skal altså en kilopris opp mot 30 kroner til for at de skal nærme seg omsetningskravet.

Mer i papiravisa