Det er alvorlige mengder fisk på lager hos Båtsfjord Sentralfryseri.

2018 står som et foreløpig toppår for Båtsfjord Sentralfryselager etter at overskuddet før skatt kom på over syv millioner. Det er en forbedring på nesten 50 % fra 2017, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fryselageret økt omsetningen med over fire millioner til 28,4 millioner, og har drevet med fulle lagre.

Styreleder Geir Knutsen, som også er ordfører i Båtsfjord kommune er svært fornøyd.

Han mener likevel at det er viktig å se framover, og er ivrig etter å sette i gang med nye prosjekter som skal føre til større virksomhet for bedriften og kommunen.

- Vi planlegger nå en ny utbygging etter at den forrige som ble ferdig i 2017. Den tok ikke høyde for den utviklingen som har vært i 2018 og så langt i 2019. Ei utbygging på mellom 3000- 6000 kvadratmeter. Dette vil gi oss en kapasitetsøkning på ca. 4000- 8000 tonn. Vi har dessverre måttet si nei til store volumer av fisk og reker selv etter utbyggingen. Da vi skal være en ja bedrift, så er vi nødt til å utvide også med tanke på hva vår største konkurrent gjør, skriver Knutsen i pressemeldinga.

Han viser i så måte til den store fryseriutbyggingen som skjer i Tromsø.

- I tillegg skal vi være forberedt til den dagen frossent råstoff blir naturlig brukt i våre videreforedlingsbedrifter.