Det var i september i fjor det oppsto en hendelse der menneskelig svikt førte til at merdeanlegget sank så langt ned i havet at det ble mulig for fisk å svømme ut av merden.

Det ble tidlig klart at det var snakk om en betydelig rømming, men først nå er merden slaktet ut slik at sluttregnskapet er klart: 16.000 laks rømte. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo, og det ble gitt pålegg om miljøovervåkning av i alt 13 laksevassdrag i etterkant av rømmingen.

Videre oppfølging av saken gjøres av Fiskeridirektoratets region Midt.