2012 blir ikke rekordår på bakgrunn av verdien av fisk landet i råfisklagets distrikt. Fram til og med 9. desember var den totale verdien av fisk og skalldyr landet fra Nordmøre til Grense Jakobselv 6,578 millarder kroner. Det er 154 millioner kroner mindre enn på samme tid i fjor.

På bakgrunn av at torskefisket blir stoppet tirsdag i denne uka, er det grunn til å tro at det som føres på land før nyttår, bare representerer mindre verdier.

Av den ovenfornevnte summen, står norske fiskere for 5,47 milliarder, mens 1,108 er leveringer fra utenlandske fartøy.