Det opplyser styreleder i Cod Cluster Ørjan Nergaard i en pressemelding.

- Oppdrett av torsk har alltid vært en del av vårt fokusområde så det er fint at vi nå er under samme paraply igjen, sier Nergaard.

Siden oppstarten med klyngearbeidet i 2014, har det som i dag er Foreningen Cod Cluster vært i en rivende utvikling. Torskeoppdrett ble etter hvert også en del av strategien til Cod Cluster, men selskapene som spesialiserte seg på oppdrett etablerte seg på siden i et eget nettverk, Det nasjonale nettverket for Torskeoppdrett (Torskenettverket).

- Torskenettverket har vokst til et solid nettverk med hele verdikjeden representert i medlemsmassen. Men bedriftsnettverk har en tidsbegrenset finansieringsperiode, og da den var over ble det naturlig for oss å se mot Cod Cluster for vår videre satsing, sier styringsgruppeleder for Torskenettverket, Rune Eriksen i pressemeldingen.

Cod Cluster har som målsetting å bidra til flere helårlige industriarbeidsplasser og bærekraftige kystsamfunn. For å nå denne målsettingen må hele verdikjeden være med. Levendelevering og –lagring, økt bearbeiding i Norge, økt verdiskaping av restråstoff, torskeoppdrett og markedsutvikling, vil fortsatt være arbeidsområdene til klyngen.

- Vi jobber for at villfisk og oppdrett skal stå sammen som en sterk hvitfisknæring og med det komplimentere hverandre i arbeidet som gjøres lokalt og ute i markedet, sier Ørjan Nergaard og Rune Eriksen.

I forbindelse med sammenslåingen er det valgt nytt styre til Foreningen Cod Cluster. Styret består nå av styreleder Ørjan Nergaard, samt styremedlemmene Rune Eriksen, Odd Emil Ingebrigtsen, Eva Danielsen Husby og Linda Juhl Simensen.