Steigen Fiskarlag mener det er uakseptabelt og et hån mot fiskerne at fiskemottaket i Helnessund stopper eller begrenser mottak av flere fiskeslag midt i sesongen, uten forvarsel og bare meldt med ei kort melding på mobilen.

- Slik kan vi ikke fortsette å ha det i Steigen, skriver leder John Erik Pettersen på vegne av Steigen Fiskarlag i et brev til Røst Sjømat AS som eier og driver Steigen Sjømat AS i Helnessund. Dette melder avisa Nord-Salten.

- Alle som kjenner til fiskerinæringen, vet at fiskerne ikke kan velge verken fiskeslag eller mengde når en setter garn eller line i havet. Ingen kan overleve som fisker ved å bringe til lands bare det fiskeslag og den mengde som kjøperen akkurat har salg på den dagen. Som fiskere tar vi sjanser hver dag om hvordan lønnsomheten blir, og så er det resultatet gjennom året som avgjør om det er liv laga eller ikke. Slik må det være på fiskebruket også, skriver de blant annet i brevet.

Styreleder og eier Geir Børre Johansen i Røst Sjømat AS har ifølge avisa svart på kritikken.

- Vi forstår godt at spesielt garnfiskere ikke kan velge fiskeslag ved fiske og at dette bidrar til misnøye. Det har i perioder denne høsten vært til dels store tap på samtlige fiskeslag med unntak av sei/torsk. Denne situasjonen ser nå ut til å bedre seg og vi ser fram til ett fortsatt godt samarbeid med lokale fiskere. Vi vil berømme fiskere i Steigen med å tenke motstrøms. I ei tid med kraftig nedbygging av spesielt kystflåten har unge fiskere i Steigen investert i både nye framtidsrettede båter og ny teknologi. Vi håper med dette på et fortsatt fruktbart samarbeid, skriver Johansen.