Pedersen mener staten skyver fiskerinæringa foran seg, når den først vedtar et kvotesystem, og deretter krever at aktørene selv skal påse at kvotene for den enkelte ikke overfiskes.

- Råfiskloven feires for sine 75 år. Nøyaktig det samme kan vi gjøre med storhundra, for den kom med loven. Men først med innføringa av kvoter i 1990 ble den kriminalisert, fram til da var den bare en måte for selgeren å «gi litt ekstra» til kjøperen, som i en enhver annen handel.

- Men som i enhver annen handel; det er uhørt at kjøperen skal stille med egen vekt. Prinsipielt burde fiskeren ha eierskapet til vekta, men i dette tilfellet burde det være staten.