– Kan ikke være uenighet om at dette er uakseptabelt og grovt illojalt