Skjervøy kommune støtter opprettelse av sjøsamisk senter