Bare timer etter at hun ble utnevnt til stillingen som fiskeri- og havminister, ga Myrseth uttrykk for at kvotemeldingen står øverst på hennes prioriteringsliste.

- Det aller viktigste for meg nå er å gjøre alt jeg kan for at kvotemeldingen skal bli klar så fort som overhodet mulig. Det vet jeg at kysten og fiskerinæringen venter veldig på, sier hun i et intervju med NRK.

Høye forventninger

Myrseth er tydelig på hva den norske fiskerinæringen kan forvente av henne som statsråd.

- De skal kunne forvente at jeg skal videreføre det gode arbeidet som allerede er i gang, at jeg skal stå opp om morgenen og jobbe hardt for kysten vår, og bidra til at fiskeri- og havbrukspolitikken vår har relevans for hele Norge – ikke bare de som jobber med det.

Fiskeri- og havbruk er en av Norges viktigste næringer. Myrseth ønsker ifølge NRK å styrke fokuset på at norsk sjømat også spiller en viktig rolle i nasjonal beredskap.

- Vi vet at vi lever i en urolig verden. Norsk sjømat kommer til å være en del av løsningen i framtiden. Jeg tenker at Norge spiller en stor rolle også i den store verden fordi vi er så rike på hav, ressurser og ikke minst kunnskap, framholder Myrseth.

Løsninger som står seg over tid

Myrseth legger samtidig vekt på behovet for å etablere et solid fundament for fremtidig fiskeri- og havbrukspolitikk og sørge for sterk støtte fra det norske folket.

- Min jobb er å finne gode politiske løsninger som kan stå seg over tid, som både sikrer rettferdig fordeling, sikrer at vi bygger lokalsamfunn og viser at fiskeri- og havpolitikk til syvende og sist handler om folk, fastslår den nye fiskeri- og havministeren overfor statskanalen.