Ifølge den siste drukningsstatistikken fra Redningsselskapet har totalt 26 personer druknet i Norge så langt i år, noe som tilsvarer antallet på samme tidspunkt i fjor.

Rundt 40 prosent av alle drukningsulykker skjer i sommermånedene juni, juli og august. Med tanke på den kommende sommersesongen oppfordrer Redningsselskapet alle til å lære seg enkel livredning.

Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet, uttrykker frustrasjon over at politikerne hvert år engasjerer seg i drukningsforebygging, men at det fremdeles mangler konkrete tiltak. Hun påpeker behovet for at Stortinget vedtar en nullvisjon for alle typer drukningsulykker og starter arbeidet med en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging.