I forsøket ble veksten på store laks målt i temperaturer på 13, 15, 17 og 19 grader, i løpet av en 45 dagers periode. Ved en temperatur på 19 grader reduserte laksen veksten med over 20 prosent, mens en temperatur på 13 grader ga høyest fôrinntak og vekst hos laksen.

– Dette forsøket viste at 13 grader var best for laksen, men optimal temperatur kan være lavere enn dette. Det må vi ha videre studier for å finne ut, sier Ernst Morten Hevrøy, forsker ved NIFES til nettstedet nifes.no.

Laks som levde i en temperatur på 15 til 17 grader vokste godt i en periode på to uker. Men etter 45 dager hadde det påvirkning på laksen, i form av reduksjon av fôrinntak og tilvekst.