I Råfisklagets fangstrapport for forrige uke fremgår det at fisket var godt så lenge været tillot fullt utror.

- Været frem til onsdag i forrige uke var stabilt og ga gode driftsforhold. Men kvantaene ble kraftig redusert fra onsdag på grunn av endrede værforhold. Særlig juksafartøyene i Lofoten fikk merke dette og hadde landligge. Fisket i uke 13 ble naturlig nok redusert som følge av dette, skriver Audun Reiertsen og Willy Godtliebsen i Råfisklaget i sin ukesrapport.

Foran i verdi

Konsekvensen av dette ble en ytterligere reduksjon for omsetningen i uke 13. Ukekvantumet gikk ned til 10.400 fra 13.610 tonn i uke 12.

I penger utgjorde det 332 millioner kroner, hvorav utenlandske landinger utgjorde 54,1 millioner kroner.

Til sammenligning var ukesomsetningen samme uke i fjor 313 millioner. I fjor var uke 13 påskeuka.

Fem milliarder

Uke 13 innebar en ny milliard på telleapparatet i Råfisklaget, i det totalomsetningen nå er på 5.020 millioner kroner. Dette er 146 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor, da omsetningen i uke 13 var 4.876 millioner kroner.

Slik fordeler landingene seg i uke 13